Mer än bara handel

Behöver ni en logotype, här är några exempel på några som vi gjort: