Mer än bara handel

Vi håller inte bara på med handel utan vi håller också på med följande:

Inredningsarbeten och reparationer i båtar, husbilar.
Tillverkning av finska gungan, bänkbord mm
plastar/reparerar båtar
Verkstad för båtmotorer.
WebbDesign, webb butik 
Ljudbyggeri för fordon
Logotyper mm