Mer än bara handel

Inredningsarbeten i husbuss, båtar och liknande.